You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • Hungary / Budapest-Capital Regional Court of Appeal / 17.Pf.21.307/2016/6
  anonymised
  Decision date:
  09 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Budapest-Capital Regional Court of Appeal
  Type:
  Decision
 • Luxembourg / High Administrative Court / 38129C
  Appeal by Mr. X against a decision of the administrative court
  Decision date:
  16 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High administrative court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
 • United Kingdom / Court of Appeal, Civil Division / T3/2016/3471 & 3931
  R. (on the applications of XH and AI) v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  02 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • United Kingdom / Court of Appeal, Civil Division / T3/2016/0278
  AZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  27 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case T-762/14 / Judgment
  Koninklijke Philips NV and Philips France v European Commission
  Decision date:
  15 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union - General Court - Fifth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:738
 • CJEU T‐549/15 / Judgment
  Ramón Guiral Broto v. European Union Intellectual Property Office
  Decision date:
  13 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:719
 • CJEU T‐720/14 / Judgment
  Arkady Romanovich Rotenberg v. Council of the European Union
  Decision date:
  30 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:689
 • CJEU T-153/15 / Judgment
  Mohamad Hamcho et Hamcho International contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Seventh Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:630
 • CJEU T-155/15 / Judgment
  Khaled Kaddour contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:628
 • CJEU T-672/14 / Judgment
  Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o. contre Commission européenne
  Decision date:
  20 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:623

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found