You are here:

Článek 41 - Právo na řádnou správu

 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
 2. Toto právo zahrnuje především:
  a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;
  b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;
  c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
 4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce.

 • Hungary / Budapest-Capital Regional Court of Appeal / 17.Pf.21.307/2016/6
  anonymised
  Decision date:
  09 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Budapest-Capital Regional Court of Appeal
  Type:
  Decision
 • Luxembourg / High Administrative Court / 38129C
  Appeal by Mr. X against a decision of the administrative court
  Decision date:
  16 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High administrative court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
 • United Kingdom / Court of Appeal, Civil Division / T3/2016/3471 & 3931
  R. (on the applications of XH and AI) v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  02 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • United Kingdom / Court of Appeal, Civil Division / T3/2016/0278
  AZ v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  27 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case T-762/14 / Judgment
  Koninklijke Philips NV and Philips France v European Commission
  Decision date:
  15 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union - General Court - Fifth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:738
 • CJEU T‐549/15 / Judgment
  Ramón Guiral Broto v. European Union Intellectual Property Office
  Decision date:
  13 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:719
 • CJEU T‐720/14 / Judgment
  Arkady Romanovich Rotenberg v. Council of the European Union
  Decision date:
  30 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:689
 • CJEU T-153/15 / Judgment
  Mohamad Hamcho et Hamcho International contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Seventh Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:630
 • CJEU T-155/15 / Judgment
  Khaled Kaddour contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:628
 • CJEU T-672/14 / Judgment
  Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o. contre Commission européenne
  Decision date:
  20 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:623

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found