You are here:

Článek 41 - Právo na řádnou správu

 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
 2. Toto právo zahrnuje především:
  a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;
  b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;
  c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
 4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce.

 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - T-267/12 Judgment
  Deutsche Bahn and Others v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:110
 • Poland / Administrative Court / IV SA/Wa 3286/15
  A.B. (applicant) v Polish Boarder Guard
  Decision date:
  22 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-291-492/2016
  A.N. v The National Paying Agency under the Ministry of Agriculture
  Decision date:
  10 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • CJEU - F 137/14 / Judgment
  GV v European External Action Service (EEAS)
  Decision date:
  05 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:14
 • CJEU - C 566/14 P / Opinion
  Jean-Charles Marchiani v European Parliament
  Decision date:
  19 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:22
 • CJEU - T-486/11 / Judgment
  Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • CJEU - F-135/14 / Judgment
  DE v European Medicines Agency (EMA)
  Decision date:
  16 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:152
 • CJEU - Joined Cases F 106/13 and F 25/14 / Judgment
  DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Decision date:
  08 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:118

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found