You are here:

Airteagal 41 - An ceart chun dea-riaracháin

1. Tá ag gach duine an ceart go ndéanfaidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais a ghnóthaí nó a gnóthaí a láimhseáil go neamhchlaon, go cóir agus laistigh de thréimhse réasúnta. 2. Folaíonn an ceart sin: (a) ceart gach duine chun éisteacht a fháil sula nglactar aon bheart leithleach i ndáil leis nó léi ar beart é a dhéanfadh dochar dó nó di; (b) ceart gach duine rochtain a fháil ar a chomhad nó a comhad, agus leasanna dlisteanacha rúndachta agus sicréideachta gairmiúla agus gnó á n-urramú ag an am céanna; (c) an oibleagáid atá ar an lucht riaracháin cúiseanna a thabhairt lena chinntí. 3. I gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta is coiteann do dhlíthe na mBallstát, tá ag gach duine an ceart go ndéanfaidh an tAontas aon damáiste a shlánú a raibh a institiúidí nó a oifigigh ina siocair leis i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna. 4. Féadfaidh gach duine scríobh chuig institiúidí an Aontais i gceann de theangacha na gConarthaí agus caithfidh sé nó sí freagra a fháil sa teanga chéanna.

 • CJEU - T-469/1 / Judgment
  Generics (UK) v. Commission
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:454
 • CJEU - T-472/13 / Judgment
  H. Lundbeck and Others v. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:449
 • CJEU - T-545/13 / Judgment
  Al Matri v Council
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:376
 • Luxembourg / Administrative Court / 37084C et 37602C
  1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  21 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Najvyšší súd Slovenskej republiky / 10Sža/4/2016
  Applicant Y v the Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Decision date:
  25 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Applications nos. 42461/13 and 44357/13 / Judgment
  Karácsony and Others v Hungary
  Decision date:
  17 May 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2016:0517JUD004246113
 • Belgium / Cassation Court / P.16.0281.F/1
  A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - F‑83/15 / Judgment
  Cuadrupani vs Agence du GNSS européen (GSA)
  Decision date:
  01 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:22
 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - T-267/12 Judgment
  Deutsche Bahn and Others v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:110

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found