You are here:

Airteagal 41 - An ceart chun dea-riaracháin

1. Tá ag gach duine an ceart go ndéanfaidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais a ghnóthaí nó a gnóthaí a láimhseáil go neamhchlaon, go cóir agus laistigh de thréimhse réasúnta. 2. Folaíonn an ceart sin: (a) ceart gach duine chun éisteacht a fháil sula nglactar aon bheart leithleach i ndáil leis nó léi ar beart é a dhéanfadh dochar dó nó di; (b) ceart gach duine rochtain a fháil ar a chomhad nó a comhad, agus leasanna dlisteanacha rúndachta agus sicréideachta gairmiúla agus gnó á n-urramú ag an am céanna; (c) an oibleagáid atá ar an lucht riaracháin cúiseanna a thabhairt lena chinntí. 3. I gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta is coiteann do dhlíthe na mBallstát, tá ag gach duine an ceart go ndéanfaidh an tAontas aon damáiste a shlánú a raibh a institiúidí nó a oifigigh ina siocair leis i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna. 4. Féadfaidh gach duine scríobh chuig institiúidí an Aontais i gceann de theangacha na gConarthaí agus caithfidh sé nó sí freagra a fháil sa teanga chéanna.

 • CJEU Case C-564/16 / Judgment
  European Union Intellectual Property Office v Puma SE
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:509
 • CJEU Case C-246/17 / Judgment
  Ibrahima Diallo v État belge
  Decision date:
  27 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:499
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria / 14082/2017
  Appellate: S.I. LLC against an act by the head of the contracting authority of an operative programme
  Decision date:
  21 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU Case C-714/17 P / Order
  Kevin Karp v European Parliament
  Decision date:
  19 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:471
 • CJEU Case C-458/17 P / Judgment
  Rami Makhlouf v Council of the European Union, European Commission
  Decision date:
  14 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • Romania / Constitutional Court / 308
  Alexandru Firicel raised a constitutional complaint (excepție de neconstituționalitate).
  Decision date:
  08 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Slovakia / Supreme Court of Slovak Republic / 10Asan/3/2017
  N.X. – I-B, H. D. N. against the Defendant, Head of Police Corps in Prešov (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov),
  Decision date:
  27 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:NSSR:2018:8015201174.1
 • Germany / Federal Administrative Court / 1 A 4.17
  Russian citizien v Federal state Bremen
  Decision date:
  27 Mar 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerwG:2018:270318U1A4.17.0
 • CJEU Case C-346/17 P / Opinion
  Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  21 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:206
 • CJEU Case C-533/16 / Judgment
  Volkswagen AG v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Decision date:
  21 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:204

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found