You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU Case C-558/17 P/ Judgment
  OZ v European Investment Bank
  Decision date:
  04 Apr 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Third Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:289
 • CJEU Case T-11/17/ Judgment
  RK v Council of European Union
  Decision date:
  07 Feb 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:65
 • CJEU Case C-160/17/ Judgment
  RY v European Commission
  Decision date:
  10 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber, Extended Composition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • CJEU Case T1-60/17/ Judgement
  RY v European Commission
  Decision date:
  10 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • CJEU Case C-530/17 P /Jugdment
  Mykola Yanovych Azarov v Council of the European Union
  Decision date:
  19 Dec 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:1031
 • CJEU Case C-248/17 P / Judgment
  Bank Tejarat v Council of the European Union
  Decision date:
  29 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:967
 • CJEU Case C-303/18 P / Order
  Jean-Marie Le Pen v European Parliament
  Decision date:
  28 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:962
 • Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania / A-5129-415/2018
  F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.),. v. Migration Department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  26 Sep 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-373/17 P / Judgment
  Agria Polska sp. z o.o. and Others v European Commission
  Decision date:
  20 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:756
 • CJEU Case C-346/17 P / Judgment
  Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:679

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found