You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU Case T-485/18 / Judgment
  Compañía de Tranvías de la Coruña, SA v European Commission
  Decision date:
  06 Feb 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:35
 • CJEU Case C-570/18 P / Opinion
  HF v European Parliament
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:44
 • CJEU Case T-402/18 / Judgment
  Roberto Aquino and Others v European Parliament.
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Sixth chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:13
 • CJEU Case C-642/19 P / Order
  BS v European Parliament
  Decision date:
  15 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:32
 • CJEU Case C-78/18 / Opinion
  European Commission v Hungary
  Decision date:
  14 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1
 • CJEU Case C-496/18 / Opinion
  HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
  Decision date:
  21 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1002
 • CJEU Case C-482/18 / Opinion
  Google Ireland Limited v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága.
  Decision date:
  12 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:728
 • Finland/ Supreme Administrative Court/ KHO:2019:98 Decision no. 3712; 189/3/18, 193/3/18, 195/3/18, 213/3/18, 220/3/18, 223/3/18, 235/3/18, 247/3/18 and 261/3/18
  Finnish Competition and Consumer Authority, Oy Matkahuolto Ab, the Finnish Bus and Coach Association and seven coach companies; appeal against the decision of the Market Court
  Decision date:
  20 Aug 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2019:98
 • CJEU Case C-56/18 P / Opinion
  European Commission v Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.
  Decision date:
  04 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:569
 • CJEU Case C-240/18 P / Opinion
  Constantin Film Produktion GmbH v European Union Intellectual Property Office
  Decision date:
  02 Jul 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:553

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found