You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-822-1265/2014
  P M B v National Paying Agency (Nacionalinė mokėjimo agentūra)
  Decision date:
  03 Nov 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-858-47/2014
  Vladimir Peftiev, ZAO Beltechexport, ZAO Sport-Pari, PUE BT Telecommunications v the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija) and the Financial Crime Investigation Service (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)
  Decision date:
  23 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • Netherlands / Supreme Court / 13/02558
  X v State Secretary of Finance
  Decision date:
  19 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Supreme Court of the Netherlands
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2014:2707
 • Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers / 19667
  Mirra v Equitalia Etr S.p.A
  Decision date:
  18 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined Cases C 141/12 and C 372/12c / Judgment
  YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2081
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14
  H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  19 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found