You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU - C 277/11 / Judgment
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  22 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / O'Connor v Environmental Protection Agency
  Decision date:
  28 Aug 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 370
  Thomas O’Connor v Environmental Protection Agency
  Decision date:
  28 Aug 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
 • Romania / Constitutional Court / 1.179/L/2/2012
  Roberta Alma Anastase, Daniel Buda, Cristian Alexandru Boureanu, Raluca Turcan, Ioan Oltean, Mircea-Nicu Toader, Sever Voinescu-Cotoi, Marius-Sorin Gondor, George Ionescu, William Gabriel Brînză, Lucian Nicolae Bode, Alin Silviu Trăşculescu, Iosif Ştefan Drăgulescu, Gheorghe Ialomiţianu, Mihai Stroe, Valeriu Tabără, Nicuşor Păduraru, Constantin Severus Militaru, Costică Canacheu, Adrian Bădulescu, Mihai Cristian Apostolache, Daniel Florian Geantă, Dan-Radu Zătreanu, Samoil Vîlcu, Cristian Pe
  Decision date:
  10 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / The Romanian Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 277/11 / Opinion
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Czech Republic / The Supreme Administrative Court / 5 Afs 73/2011 - 90
  J.S. v Financial Authority of the Capital City of Prague
  Decision date:
  03 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • Slovakia / Supreme Court / 5Sžo/17/2011 and 5Sžo/20/2011
  A. v Rector of Pavol Jozef Šafárik University
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Slovakia / Supreme Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Culture
  Education, training, youth, sport
 • Slovakia / Banská Bystrica Regional Court / 23S 113/2011
  Decision of the Central Mining Authority
  Decision date:
  04 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Banská Bystrica Regional Court
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 27/09 P / Judgment
  France v People’s Mojahedin Organization of Iran et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-482/10 / Judgment
  Teresa Cicala v Regione Siciliana
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:868

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found