You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU Case C-604/12 / Judgment
  H.N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others.
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:302
 • CJEU - T 305/11 / Judgment
  Italmobiliare SpA v European Commission
  Decision date:
  14 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court ( Seven Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-562/12 / Opinion
  Liivimaa Lihaveis MTÜ v Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
  Decision date:
  13 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:155
 • CJEU - C 531/12 P / Opinion
  Commune de Millau and SEMEA v Commission
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL KOKOTT
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 256/11 / Judgement
  Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined Cases C 129/13 and C 130/13 / Opinion
  Kamino International Logistics
  Decision date:
  25 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • Spain / High Court, social division / 28/2014
  Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 9152/2013
  I.K. v National Revenue Agency (NRA) (Национална агенция за приходите, НАП)
  Decision date:
  06 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Croatia / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - T 58/12 / Judgment
  Nabipour and Others v Council
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 280/12 P / Judgment
  Council v Fulmen and Mahmoudian
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found