You are here:

Članak 41 - Pravo na dobru upravu

1. Svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrañuju nepristrano, pravično i u razumnom roku. 2. Ovo pravo uključuje: (a) pravo svake osobe na saslušanje prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati; (b) pravo svake osobe na pristup svojem dosjeu, uz poštovanje zakonitih interesa povjerljivosti te profesionalne i poslovne tajne; (c) obvezu uprave da obrazloži svoje odluke. 3. Svaka osoba ima pravo da joj Unija nadoknadi svaku štetu koju uzrokuju njezine institucije ili njezini službenici pri obavljanju svojih dužnosti, u skladu s općim načelima zajedničkima pravnim sustavima država članica. Svaka se osoba može pisanim putem obratiti institucijama Unije na jednom od jezika Ugovorâ i mora dobiti odgovor na istom jeziku

 • Netherlands / Supreme Court / 13/02558
  X v State Secretary of Finance
  Decision date:
  19 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Supreme Court of the Netherlands
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2014:2707
 • Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers / 19667
  Mirra v Equitalia Etr S.p.A
  Decision date:
  18 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined Cases C 141/12 and C 372/12c / Judgment
  YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2081
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14
  H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  19 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-604/12 / Judgment
  H.N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others.
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:302
 • CJEU - T 305/11 / Judgment
  Italmobiliare SpA v European Commission
  Decision date:
  14 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court ( Seven Chamber)
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found