You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU - C 109/10 P / Judgment
  Solvay SA v Commission
  Decision date:
  25 Oct 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 221/09 / Judgment
  AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
  Decision date:
  17 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A756-686/2010
  Withdrawal of subsidiary protection
  Decision date:
  08 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 326/07 / Judgment
  Cheminova and Others v Commission of the European Communities
  Decision date:
  03 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 48/05 / Judgment
  Yves Franchet and Daniel Byk v Commission of the European Communities
  Decision date:
  08 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found