You are here:

41 straipsnis - Teisė į gerą administravimą

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. 2. Ši teisė apima: a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę; b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo; c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus. 3. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valstybėms narėms bendrus teisės principus atlygintų jam žalą, kurią atlikdami savo pareigas padarė Sąjungos institucijos ar jų tarnautojai. 4. Kiekvienas asmuo gali kreiptis į Sąjungos institucijas viena iš kalbų, kuria surašytos Sutartys, ir jam turi būti atsakyta ta pačia kalba.

 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-822-1265/2014
  P M B v National Paying Agency (Nacionalinė mokėjimo agentūra)
  Decision date:
  03 Nov 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-858-47/2014
  Vladimir Peftiev, ZAO Beltechexport, ZAO Sport-Pari, PUE BT Telecommunications v the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija) and the Financial Crime Investigation Service (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)
  Decision date:
  23 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • Netherlands / Supreme Court / 13/02558
  X v State Secretary of Finance
  Decision date:
  19 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Supreme Court of the Netherlands
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2014:2707
 • Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers / 19667
  Mirra v Equitalia Etr S.p.A
  Decision date:
  18 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined Cases C 141/12 and C 372/12c / Judgment
  YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2081
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14
  H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  19 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found