You are here:

41 straipsnis - Teisė į gerą administravimą

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. 2. Ši teisė apima: a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę; b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo; c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus. 3. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valstybėms narėms bendrus teisės principus atlygintų jam žalą, kurią atlikdami savo pareigas padarė Sąjungos institucijos ar jų tarnautojai. 4. Kiekvienas asmuo gali kreiptis į Sąjungos institucijas viena iš kalbų, kuria surašytos Sutartys, ir jam turi būti atsakyta ta pačia kalba.

 • CJEU - C 348/12 P / Judgment
  Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-604/12 / Opinion
  H. N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others
  Decision date:
  07 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:714
 • Spain / Supreme Court, Third Chamber / 4968/2013
  El Coto de Rioja v S.A Foral Diputation of Alava
  Decision date:
  14 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Supreme Court, Third Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - C 383/13 / Opinion
  M.G. and N.R. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  23 Aug 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Poland / Supreme Administrative Court / I ONP 1/12
  President of the Supreme Administrative Court v T.M.
  Decision date:
  25 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined cases C 584/10 P, C 593/10 P and C 595/10 P / Judgment
  Commission v Kadi
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Judgment
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Opinion
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-276/12 / Opinion
  Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:370
 • France / Administrative Court of Appeal, Lyon / 12LY02929
  Prefect of Rhône v Mrs A
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of Appeal, Lyon
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found