You are here:

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

1. Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi ta' l-Unjoni. 2. Dan id-dritt jinkludi: a) id-dritt ta' kull persuna li tinstema', qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura individwali li tolqotha negattivament; b) id-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl li jikkonċernaha, filwaqt li jiġu rrispettati l-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza professjonali u tan-negozju; ċ) l-obbligu għall-amministrazzjoni li tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha. 3. Kull persuna għandha d-dritt li l-Unjoni tagħmel tajjeb għal danni kkaġunati mill-istituzzjonijiet jew l-uffiċjali tagħha fil-qadi ta' dmirijiethom, skond il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta' l-Istati Membri. 4. Kull persuna tista' tikteb lill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni f'waħda mil-lingwi tat-Trattati u għandha tirċievi tweġiba bl-istess lingwa.

 • CJEU Case C-562/12 / Opinion
  Liivimaa Lihaveis MTÜ v Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
  Decision date:
  13 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:155
 • CJEU - C 531/12 P / Opinion
  Commune de Millau and SEMEA v Commission
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  ADVOCATE GENERAL KOKOTT
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 256/11 / Judgement
  Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined Cases C 129/13 and C 130/13 / Opinion
  Kamino International Logistics
  Decision date:
  25 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • Spain / High Court, social division / 28/2014
  Federation of services to citizenship of CCOO (Trade Union Workers Commission), Federation of Transport, Communication and Sea Workers of UGT (Workers General Union), Unión Sindical Obrera, Intercentros Unipost S.A. committee, union section USO, union section CGT and union section UGT
  Decision date:
  11 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Spanish High Court (Social Division, section 1)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 9152/2013
  I.K. v National Revenue Agency (NRA) (Национална агенция за приходите, НАП)
  Decision date:
  06 Feb 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Croatia / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - T 58/12 / Judgment
  Nabipour and Others v Council
  Decision date:
  12 Dec 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 280/12 P / Judgment
  Council v Fulmen and Mahmoudian
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 348/12 P / Judgment
  Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-604/12 / Opinion
  H. N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others
  Decision date:
  07 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:714

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found