You are here:

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

1. Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi ta' l-Unjoni. 2. Dan id-dritt jinkludi: a) id-dritt ta' kull persuna li tinstema', qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura individwali li tolqotha negattivament; b) id-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl li jikkonċernaha, filwaqt li jiġu rrispettati l-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza professjonali u tan-negozju; ċ) l-obbligu għall-amministrazzjoni li tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha. 3. Kull persuna għandha d-dritt li l-Unjoni tagħmel tajjeb għal danni kkaġunati mill-istituzzjonijiet jew l-uffiċjali tagħha fil-qadi ta' dmirijiethom, skond il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta' l-Istati Membri. 4. Kull persuna tista' tikteb lill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni f'waħda mil-lingwi tat-Trattati u għandha tirċievi tweġiba bl-istess lingwa.

 • Spain / Supreme Court, Third Chamber / 4968/2013
  El Coto de Rioja v S.A Foral Diputation of Alava
  Decision date:
  14 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Supreme Court, Third Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - C 383/13 / Opinion
  M.G. and N.R. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  23 Aug 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Poland / Supreme Administrative Court / I ONP 1/12
  President of the Supreme Administrative Court v T.M.
  Decision date:
  25 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined cases C 584/10 P, C 593/10 P and C 595/10 P / Judgment
  Commission v Kadi
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Judgment
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Opinion
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-276/12 / Opinion
  Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:370
 • France / Administrative Court of Appeal, Lyon / 12LY02929
  Prefect of Rhône v Mrs A
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of Appeal, Lyon
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - T 187/11 / Judgment
  Mohamed Trabelsi et al. v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 200/11 / Judgment
  Fahed Mohamed Sakher Al Matri v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found