eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Articolul 7 - Respectarea vieții private și de familie

Articolul 7 - Respectarea vieții private și de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor.

 • Text:

  Drepturile garantate la articolul 7 corespund drepturilor garantate la articolul 8 din CEDO. Pentru a lua în considerare evoluţiile tehnicii, cuvântul `corespondenţă` a fost înlocuit cu cuvântul `comunicaţii`.
  În conformitate cu articolul 52 alineatul (3), acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul corespondent din CEDO. Rezultă că restrângerile la care pot fi supuse în mod legal sunt identice cu cele admise în cadrul articolului 8 în cauză:
  `(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
  (2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitare acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru siguranţa naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.`

  Source:
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Explicaţiile redate în continuare au fost redactate iniţial sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenţiei Europene, având în vedere adaptarea de către respectiva Convenţie a textului cartei (în special la articolele 51 şi 52), precum şi evoluţia dreptului Uniunii. Cu toate că aceste explicaţii nu au valoare juridică în sine, acestea constituie un preţios instrument de interpretare destinat clarificării dispoziţiilor cartei.
 • Ombudsman of the Republic of Bulgaria (Омбудсман на Република България)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • Foundation Privacy First and others v The Netherlands (Ministries of Economic Affairs and Security and Justice)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • The State v Ruve Veski and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Criminal Law Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • A. B. C., Č.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • A, B and C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • United Kingdom v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Jääskinen
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • U v Stadt Karlsruhe
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2249
 • A, B and C
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Sharpston
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Ryneš
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Jääskinen
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

0 results found

0 results found

0 results found