Azil, migrație și frontiere
Protecția datelor, viața privată și noile tehnologii
Egalitate, nediscriminare și rasism
Justiție, drepturile victimelor și cooperare judiciară
Sprijinirea sistemelor din domeniul drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului