Azyl, migracja i granice
Ochrona danych, prywatność i nowe technologie
Równość, niedyskryminacja i rasizm
Wymiar sprawiedliwości, prawa ofiar i współpraca sądowa
Wsparcie dla systemów praw człowieka i obrońców praw człowieka