Prieglobstis, migracija ir sienos
Duomenų apsauga, privatumas ir naujos technologijos
Lygybė, nediskriminavimas ir rasizmas
Teisingumas, aukų teisės ir teisminis bendradarbiavimas
Parama žmogaus teisių sistemoms ir gynėjams