Asyl, migration och gränser
Dataskydd, integritet och ny teknik
Jämlikhet, icke-diskriminering och rasism
Rättvisa, brottsoffers rättigheter och rättsligt samarbete
Stöd till människorättssystem och människorättsförsvarare