Om FRA

Vi är ett oberoende referens- och kompetenscentrum som har till uppgift att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i EU.
Vårt mål är att göra Europa till en bättre plats att leva och arbeta på. Vi hjälper till att värna de grundläggande rättigheterna för alla EU-invånare.

Unga män och kvinnor med olika hudfärg.

Alla i EU har grundläggande rättigheter. Det spelar ingen roll vem du är, vad du har för övertygelse eller hur du väljer att leva.

    Vi hjälper till att främja och skydda dessa rättigheter, däribland din rätt att

    • inte utsättas för diskriminering på grund av ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund,
    • få dina personuppgifter skyddade,
    • få tillgång till rättslig prövning.

    Vi samarbetar med intressenter från lokal till internationell nivå. Vårt team delar med sig av faktabaserade insikter och expertråd till politiskt ansvariga och beslutsfattare.