eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Άρθρο 8 - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 8 - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

 • Text:

  Το παρόν άρθρο βασίστηκε στο άρθρο 286 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31), καθώς και στο άρθρο 8 της ΕΣΑΔ και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 28ης Ιανουαρίου 1981, η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ έχει πλέον αντικατασταθεί από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1). Η προαναφερόμενη οδηγία και ο εν λόγω κανονισμός περιέχουν όρους και περιορισμούς σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Source:
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Οι κάτωθι παρατιθέμενες επεξηγήσεις καταρτίσθηκαν αρχικά υπ’ ευθύνη του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κατόπιν των αναπροσαρμογών που επήλθαν στο κείμενο του Χάρτη από τη Συνέλευση αυτή (ιδίως στα άρθρα 51 και 52) και των εξελίξεων του δικαίου της Ένωσης. Αν και οι επεξηγήσεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας για την εξήγηση των διατάξεων του Χάρτη.
 • Re. the application of Ioannis Hadjioannou and George Longkritis for permit to file an application for a certiorari order
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus, Primary Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • Re. the Application of Artemis Kkolos for the issue of a certiorari order
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus, Appeal Jurisdiction
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • M. Y/Google France
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FR:CCASS:2018:C100178
 • European Commission v Federal Republic of Germany.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:76
 • Bărbulescu v. Romania
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608
 • X v the Embassy of Finland in Switzerland
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Public Prosecutor’s appeal against the decision of the Lower Court
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • CASE OF SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSSI OY AND SATAMEDIA OY v. FINLAND
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113
 • Bavarian internet service provider (ISP) v Federal Network Agency (Bundesnetzagentur)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court North Rhine-Westphalia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  DE:OVGNRW:2017:0622.13B238.17.00
 • anonymised
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

73 results found

 • Sammenskrevet udgave af persondataloven
  Country:
  Denmark

  Lovens område § 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Stk. 2. Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. Dette gælder dog ikke reglerne i lovens kapitel 8 og 9. Stk. 3. Lovens § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 gælder også for manuel videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Datatilsynet fører i overensstemmelse med lovens kapitel 16 tilsyn med videregivelse som nævnt i 1. pkt. Stk. 4. Loven gælder endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. stk. 1 og 2, hvis denne behandling udføres for kreditoplysningsbureauer. Tilsvarende gælder for så vidt angår behandlinger, som er omfattet af § 50, stk. 1, nr. 2. Stk. 5. Kapitel 5 gælder også for behandling af oplysninger om virksomheder m.v. , jf. stk. 1. Stk. 6. Uden for de i stk. 4 nævnte tilfælde kan justitsministeren bestemme, at lovens regler helt eller delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger om virksomheder m.v., som udføres for private. Stk. 7. Uden for de i stk. 5 nævnte tilfælde kan vedkommende minister bestemme, at lovens regler helt eller delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger om virksomheder m.v., som udføres for den offentlige forvaltning.

 • The Act on Processing of Personal
  Country:
  Denmark

  Scope of the Act 1. - (1) This Act shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system. (2) This Act shall further apply to other non-automatic systematic processing of data which is performed for private persons or bodies and which includes data on individual persons' private or financial matters or other data on personal matters which can reasonably be claimed to be withheld from the public. However, this shall not apply to Chapters 8 and 9 of this Act. (3) This Act shall further apply to the processing of data concerning companies, etc., cf. subsections (1) and (2), if the processing is carried out for credit information agencies. The same shall apply in the case of processing of data covered by section 50 (1) 2. (4) Chapter 5 of the Act shall also apply to the processing of data concerning companies, etc., cf. subsection (1). (5) In other cases than those mentioned in subsection (3), the Minister of Justice may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning companies, etc. which is performed for private persons or bodies. (6) In other cases than those mentioned in subsection(4), the competent Minister may decide that the provisions of this Act shall apply, in full or in part, to the processing of data concerning companies, etc., which is performed on behalf of public administrations. (7) This Act shall apply to any processing of personal data in connection with video surveillance. (...)

 • The Processing of Personal Data (Protection of the Individual) Law
  Country:
  Cyprus

  Scope of the law 3.(1) The provisions of this Law shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.(…)

 • Νόμοι 138(Ι) του 2001 και 37(Ι) του 2003
  Country:
  Cyprus

  Πεδίο εφαρμογής.3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην αυτοματοποιημένη εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται (...).

 • Personal Data Protection Act 2001
  Country:
  Bulgaria

  Art. 1. (1) This Law shall govern the protection of rights of individuals with regard to the processing of their personal data.(2) The purpose of this law is to guarantee the inviolability of personality and privacy by ensuring protection of individuals in case of unauthorised personal data processing referred to them, in the process of free movement of data. (3) (new - SG 91/06) This Law shall apply to personal data processing:1. by automatic means; 2. by non-automatic means, where such data are, or are designed to become, part of a register.(...)

 • Закон за защита на личните данни
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. (2) Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. (3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Този закон се прилага за обработването на лични данни със: 1. автоматични средства; 2. неавтоматични средства, когато тези данни съставляват или са предназначени да съставляват част от регистър. (...)

 • Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data
  URL:
  Country:
  Belgium

   

   

   

 • Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
  Country:
  Belgium

   

   

   

 • Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  Country:
  Belgium

   

   

   

 • Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000
  Country:
  Austria

  § 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. (2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden. (3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden; 2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten. (4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig. (5) Gegen Rechtsträger, die in Formen des Privatrechts eingerichtet sind, ist, soweit sie nicht in Vollziehung der Gesetze tätig werden, das Grundrecht auf Datenschutz mit Ausnahme des Rechtes auf Auskunft auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. In allen übrigen Fällen ist die Datenschutzkommission zur Entscheidung zuständig, es sei denn, daß Akte der Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit betroffen sind.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 8 (1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Country:
  Austria

  Article 8 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

 • The Federal Act Concerning the Protection of Personal Data
  Country:
  Austria

  Sect. 1.(1) Everybody shall have the right to secrecy for the personal data concerning him, especially with regard to his private and family life, insofar as he has an interest deserving such protection. Such an interest is precluded when data cannot be subject to the right to secrecy due to their general availability or because they cannot be traced back to the data subject [Betroffener]. (2) Insofar personal data is not used in the vital interest of the data subject or with his consent, restrictions to the right to secrecy are only permitted to safeguard overriding legitimate interests of another, namely in case of an intervention by a public authority the restriction shall only be permitted based on laws [footnote 1] necessary for the reasons stated in Art. 8, para. 2 of the European Convention on Human Rights (Federal Law Gazette No. 210/1958). Such laws may provide for the use of data [Verwendung von Daten] that deserve special protection only in order to safeguard substantial public interests and shall provide suitable safeguards for the protection of the data subjects' interest in secrecy. Even in the case of permitted restrictions the intervention with the fundamental right shall be carried out using only the least intrusive of all effective methods. (3) Everybody shall have, insofar as personal data concerning him are destined for automated processing or manual processing, i.e. in filing systems [Dateien] without automated processing, as provided for by law, 1.the right to obtain information as to who processes what data concerning him, where the data originated, for which purpose they are used, as well as to whom the data are transmitted; 2.the right to rectification of incorrect data and the right to erasure of illegally processed data. (4) Restrictions of the rights according to para. 3 are only permitted under the conditions laid out in para. 2. (5) The fundamental right to data protection, except the right to information [Auskunftsrecht], shall be asserted before the civil courts against organisations that are established according to private law, as long as they do not act in execution of laws. In all other cases the Data Protection Commission [Datenschutzkommission] shall be competent to render the decision, unless an act of Parliament or a judicial decision is concerned.

0 results found

0 results found