You are here:

Artykuł 24 - Prawa dziecka

1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.
2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.
3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.

 • CJEU Case C-133/15 / Judgment
  H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others
  Decision date:
  10 May 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:354
 • Czech Republic / Supreme Administrative Court / 3 Azs 327/2016 - 37
  P.N.B. v Police department
  Decision date:
  26 Apr 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Italy / Constitutional Court / 76/2017
  Surveillance Court of Bari (Tribunale di Sorveglianza di Bari) v Italian Government
  Decision date:
  12 Apr 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Portugal / Court of Appeal / 23/14.2T8VCT-A.G1
  Father of the child v the mother of the child
  Decision date:
  23 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal of Guimarães
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 10383/2015
  The Commission for the Protection against Discrimination (CPD) v the director of an elementary school in the town of R
  Decision date:
  17 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Finland / Supreme Administrative Court / KHO:2016:155; 24.10.2016/4434
  Y v Finnish Immigration Service
  Decision date:
  24 Oct 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-165/14 / Judgment
  Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado
  Decision date:
  13 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:675
 • CJEU Case C-133/15 / Opinion
  H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others.
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:659
 • CJEU - C-428/15 / Opinion
  Child and Family Agency v. J. D.
  Decision date:
  16 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:458
 • Finland / Supreme Court / KKO:2016:38; S2015/754; 1234
  A, B and C v E
  Decision date:
  31 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

5 results found

0 results found