You are here:

Член 24 - Права на детето

 1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
 2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.
 3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

 • CJEU Case C-133/15 / Judgment
  H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others
  Decision date:
  10 May 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:354
 • Czech Republic / Supreme Administrative Court / 3 Azs 327/2016 - 37
  P.N.B. v Police department
  Decision date:
  26 Apr 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Italy / Constitutional Court / 76/2017
  Surveillance Court of Bari (Tribunale di Sorveglianza di Bari) v Italian Government
  Decision date:
  12 Apr 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Portugal / Court of Appeal / 23/14.2T8VCT-A.G1
  Father of the child v the mother of the child
  Decision date:
  23 Feb 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal of Guimarães
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 10383/2015
  The Commission for the Protection against Discrimination (CPD) v the director of an elementary school in the town of R
  Decision date:
  17 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Finland / Supreme Administrative Court / KHO:2016:155; 24.10.2016/4434
  Y v Finnish Immigration Service
  Decision date:
  24 Oct 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-165/14 / Judgment
  Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado
  Decision date:
  13 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:675
 • CJEU Case C-133/15 / Opinion
  H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others.
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:659
 • CJEU - C-428/15 / Opinion
  Child and Family Agency v. J. D.
  Decision date:
  16 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:458
 • Finland / Supreme Court / KKO:2016:38; S2015/754; 1234
  A, B and C v E
  Decision date:
  31 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found