You are here:

Член 24 - Права на детето

 1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
 2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.
 3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

 • CJEU - C 648/11 / Opinion
  MA and Others v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  21 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-40/11 / Judgment
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  08 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:691
 • CJEU - Joined Cases C 356/11 and C 357/11 / Opinion
  O, S v Maahanmuuttovirasto, and Maahanmuuttovirasto v L
  Decision date:
  27 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:595
 • United Kingdom / Court of Appeal of England and Wales, civil division / C4/2011/0094; /0097 and /0095
  MA, BT, DA v The Secretary of State for the Home Department (The AIRE Centre – Intervener)
  Decision date:
  02 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Portugal / Court of Appeal of Oporto / 1516/06.0TMPRT.2.P1
  Complainant, defendant, minor children
  Decision date:
  19 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeal of Oporto
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-40/11 / Opinion
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  15 May 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:296
 • Ireland / High Court / [2012] IESC 193
  Nabeel Gilani and Zoya Gilani (a minor) v Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  14 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 188
  RP v SD
  Decision date:
  09 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 104
  AO v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and the Attorney General
  Decision date:
  03 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Italy / Constitutional Court / 31
  Legitimacy of Art. 569 of the Criminal Code
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found