You are here:

Článek 24 - Práva dítěte

 1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
 2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
 3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

 • CJEU - C 648/11 / Opinion
  MA and Others v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  21 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-40/11 / Judgment
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  08 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:691
 • CJEU - Joined Cases C 356/11 and C 357/11 / Opinion
  O, S v Maahanmuuttovirasto, and Maahanmuuttovirasto v L
  Decision date:
  27 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:595
 • United Kingdom / Court of Appeal of England and Wales, civil division / C4/2011/0094; /0097 and /0095
  MA, BT, DA v The Secretary of State for the Home Department (The AIRE Centre – Intervener)
  Decision date:
  02 Jul 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  United Kingdom / Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • Portugal / Court of Appeal of Oporto / 1516/06.0TMPRT.2.P1
  Complainant, defendant, minor children
  Decision date:
  19 Jun 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Court of Appeal of Oporto
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-40/11 / Opinion
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  15 May 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:296
 • Ireland / High Court / [2012] IESC 193
  Nabeel Gilani and Zoya Gilani (a minor) v Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  14 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 188
  RP v SD
  Decision date:
  09 May 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Ireland / High Court / [2012] IEHC 104
  AO v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland and the Attorney General
  Decision date:
  03 Apr 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • Italy / Constitutional Court / 31
  Legitimacy of Art. 569 of the Criminal Code
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found