You are here:

Článek 24 - Práva dítěte

 1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
 2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
 3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

 • France / Constitutional Council / 2010-614 DC
  cooperation agreement for the protection of unaccompanied Romanian minors in France
  Decision date:
  04 Nov 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Council
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CC:2010:2010.614.DC
 • CJEU - C 400/10 PPU / Judgment
  J. McB v L.E.
  Decision date:
  05 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • CJEU Case C-149/10 / Judgment
  Zoi Chatzi v Ypourgos Oikonomikon
  Decision date:
  16 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:534
 • CJEU Case C-149/10 / View
  Zoi Chatzi v Ipourgos Ikonomikon
  Decision date:
  07 Jul 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:407
 • ECtHR / Application no. 41615/07 / Judgement
  Neulinger and Shuruk v Switzerland
  Decision date:
  06 Jul 2010
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2010:0706JUD004161507
 • CJEU - C 211/10 PPU / Judgment
  Doris Povse v Mauro Alpago
  Decision date:
  01 Jul 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • Italy / Court of Cassation, Civil Division / 13332
  Enunciation of "principle in the interest of the law"
  Decision date:
  27 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-403/09 PPU / Judgment
  Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia
  Decision date:
  23 Dec 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2009:810
 • CJEU - C 195/08 PPU / Judgment
  Inga Rinau
  Decision date:
  11 Aug 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found