You are here:

Член 24 - Права на детето

 1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
 2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.
 3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

 • ECtHR / Application no. 27853/09 / Judgment
  X. v Latvia
  Decision date:
  26 Nov 2013
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD002785309
 • France / Court of Cassation, Second Civil Chamber / 12-22507
  Mr. X. and Mrs Y. v the State
  Decision date:
  10 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  France / Court of Cassation, Second Civil Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CCASS:2013:C201578
 • Italy / Court of Cassation, Unified Sections / 21108
  S. M. v General Consulate of Italy in Casablanca (Minister of Foreign Affairs)
  Decision date:
  16 Sep 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Court of Cassation (Unified Sections)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - C 648/11 / Judgment
  MA and Others v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • France / Administrative Court of Appeal, Lyon / 12LY02929
  Prefect of Rhône v Mrs A
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of Appeal, Lyon
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Portugal / Constitutional Court / Judgment 274/2013
  A. v Public Prosecutor and B
  Decision date:
  23 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Portugal / Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Czech Republic / The Supreme court / 30 Cdo 1376/2012
  Municipality of Olomouc v Regional Attorney’s Office
  Decision date:
  22 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Finland / Supreme Administrative Court / 22.5.2013/1747 KHO:2013:97
  L v The Finnish Immigration Service
  Decision date:
  22 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  FI:KHO:2013:97
 • CJEU Case C-87/12 /Judgment
  Kreshnik Ymeraga and Others v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:291
 • Ireland / High Court / [2013] IEHC 246
  EB (A minor suing by her mother and next friend AB), JB (A minor suing by her mother and next friend AB), WB (A minor suing by her mother and next friend AB), AB and FBK v The Minister for Justice and Equality
  Decision date:
  30 Apr 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found