You are here:

Artikel 24 - Barnets rättigheter

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.
2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.
3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

 • CJEU - Joined Cases C 356/11 and C 357/11 / Opinion
  O, S v Maahanmuuttovirasto, and Maahanmuuttovirasto v L
  Decision date:
  27 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:595
 • CJEU Case C-40/11 / Opinion
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  15 May 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:296
 • CJEU Case C-34/09 / Judgment
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  08 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:124
 • CJEU - C 491/10 PPU / Judgment
  Joseba Androni Aguirre Zarraga v Simone Pelz
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 497/10 PPU / Judgment
  Barbara Mercredi v Richard Chaffe
  Decision date:
  22 Dec 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 400/10 PPU / Judgment
  J. McB v L.E.
  Decision date:
  05 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-34/09 / Opinion
  Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm)
  Decision date:
  30 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:560
 • CJEU Case C-149/10 / Judgment
  Zoi Chatzi v Ypourgos Oikonomikon
  Decision date:
  16 Sep 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:534
 • CJEU Case C-149/10 / View
  Zoi Chatzi v Ipourgos Ikonomikon
  Decision date:
  07 Jul 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:407
 • ECtHR / Application no. 41615/07 / Judgement
  Neulinger and Shuruk v Switzerland
  Decision date:
  06 Jul 2010
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2010:0706JUD004161507

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

2 results found

0 results found