You are here:

Článek 20 - Rovnost před zákonem

Před zákonem jsou si všichni rovni.

59 results found

0 results found

2 results found

0 results found

1 results found

0 results found