Publication date: 18 January 2018

Výzvy, jimž čelí organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU

Organizace občanské společnosti v Evropské unii hrají klíčovou úlohu při prosazování základních práv, avšak tato činnost je pro ně stále obtížnější z důvodu právních i praktických omezení. Problémy existují ve všech členských státech EU, jejich přesná povaha a rozsah se však liší. Údaje a výzkum týkající se této problematiky, včetně srovnávacího výzkumu, obecně chybějí. Zpráva FRA se proto zabývá různými typy a podobami výzev, jimž organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU čelí.

Downloads

Publication date: 17 January 2018

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

Overview

While challenges exist in all EU Member States, their exact nature and extent vary. Data and research on this issue – including comparative research – are generally lacking.

The report also highlights promising practices that can counteract these worrying patterns.

Findings Q and A

Related