eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artykuł 7 - Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Artykuł 7 - Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

 • Text:

  Prawa zagwarantowane w artykule 7 odpowiadają prawom zagwarantowanym na mocy artykułu 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Aby uwzględnić rozwój technologiczny, określenie `korespondencja` zostało zastąpione określeniem `komunikowanie się`.
  Zgodnie z artykułem 52 ustęp 3 prawo to ma takie samo znaczenie i zakres jak prawa zawarte w odpowiednim artykule europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W związku z tym prawnie dozwolone ograniczenia tych praw są takie jak ograniczenia uznawane przez artykuł 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:
  `1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób`.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.
 • Bavarian internet service provider (ISP) v Federal Network Agency (Bundesnetzagentur)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Higher Administrative Court North Rhine-Westphalia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  DE:OVGNRW:2017:0622.13B238.17.00
 • H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:354
 • P.N.B. v Police department
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • P.P. v local self-government authority
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Gliwice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • anonymised
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Marie Therese Cuschieri v Attorney General
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • R. G.-M. and J. B. v Migration Board of Vilnius County Chief Police Commissariat (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • anonymised
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Ms H v the Chief of Migration Division of Sofia Directorate of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
 • Tele2 Sverige v. Post och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department v Tom Watson and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:970

0 results found

0 results found

0 results found