You are here:

Artykuł 8 - Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

 • CJEU - C 104/10 / Judgment
  Patrick Kelly v National University of Ireland
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Netherlands / Council of State / 201011782/1/V1
  Refusal of asylum claim
  Decision date:
  11 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
 • CJEU - C 543/09 / Judgment
  Deutsche Telekom AG v Germany
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • Netherlands / District Court The Hague / 200.063.511/01
  Refusal to grant asylum
  Decision date:
  11 Jan 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal The Hague
  Type:
  Decision
 • Italy / Court of Cassation, Civil Division II / 186
  Restrictive interpretation of the limitations of the right to protection of personal data
  Decision date:
  03 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 92/09 and C 93/09 / Judgment
  Volker und Markus Schecke GbR, and Hartmut Eifert v Land Hessen
  Decision date:
  09 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • Spain / Supreme Court, Contentious-administrative division / 23/2008
  Supreme Court Decision on the Data Protection Regulations
  Decision date:
  15 Jul 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Administrative Branch, Sixth Section
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 291/12 / Judgment
  Schwarz v Bochum
  Decision date:
  17 Oct 2003
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found