You are here:

Artikkel 8 - Isikuandmete kaitse

1. Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

2. Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.

3. Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.

 • CJEU - C 104/10 / Judgment
  Patrick Kelly v National University of Ireland
  Decision date:
  21 Jul 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Netherlands / Council of State / 201011782/1/V1
  Refusal of asylum claim
  Decision date:
  11 May 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
 • CJEU - C 543/09 / Judgment
  Deutsche Telekom AG v Germany
  Decision date:
  05 May 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • Netherlands / District Court The Hague / 200.063.511/01
  Refusal to grant asylum
  Decision date:
  11 Jan 2011
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal The Hague
  Type:
  Decision
 • Italy / Court of Cassation, Civil Division II / 186
  Restrictive interpretation of the limitations of the right to protection of personal data
  Decision date:
  03 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Cassation
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 92/09 and C 93/09 / Judgment
  Volker und Markus Schecke GbR, and Hartmut Eifert v Land Hessen
  Decision date:
  09 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision
 • Spain / Supreme Court, Contentious-administrative division / 23/2008
  Supreme Court Decision on the Data Protection Regulations
  Decision date:
  15 Jul 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Administrative Branch, Sixth Section
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 291/12 / Judgment
  Schwarz v Bochum
  Decision date:
  17 Oct 2003
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found