You are here:

Článek 8 - Ochrana osobních údajů

  1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
  2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
  3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found