You are here:

Článek 8 - Ochrana osobních údajů

 1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
 2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
 3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

 • CJEU - C 362/14 / Judgment
  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner
  Decision date:
  06 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:650
 • CJEU - C 362/14 / Opinion
  Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner
  Decision date:
  23 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:627
 • CJEU Case C-419/14 / Opinion
  WebMindLicenses Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  16 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:606
 • Portugal / Constitutional Court / 403/2015 and 773/15
  Appraisal of the constitutionality of a Decree passed by the Parliament
  Decision date:
  27 Aug 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Lithuania / Supreme Court / 3K-3-430-415/2015
  Č. S. v I. L.
  Decision date:
  26 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • ECtHR / Application no. 64569/09 / Judgment
  Delfi AS v Estonia
  Decision date:
  16 Jun 2015
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights - Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Austria / Constitutional Court / UA2/2015 ua
  Federal Ministry of Finances
  Decision date:
  15 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:AT:VFGH:2015:UA2.2015
 • Belgium / Constitutional Court / 84/2015
  Belgian French and German-speaking bar associations and two Belgian League of Human Rights associations (‘Liga voor Mensenrechten/Ligue des Droits de l’Homme’) v Belgian State
  Decision date:
  11 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Slovakia / Constitutional Court / PL. ÚS 10/2014-78
  Members of the National Council of the Slovak Republic
  Decision date:
  29 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Netherlands / Amsterdam Court of Appeal / 200.057.048/01
  Appellant v Google Netherlands B.V. and Google Inc.
  Decision date:
  31 Mar 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found