You are here:

Članak 8 - Zaštita osobnih podataka

1. Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. 2. Takvi podaci moraju se obrañivati pošteno u za to utvrñene svrhe, na temelju pristanka osobe o kojoj je riječ ili na nekoj drugoj legitimnoj osnovi, utvrñenoj zakonom. Svatko ima pravo na pristup prikupljenim podacima koji se na njega ili nju odnose i pravo na njihovo ispravljanje. 3. Poštovanje tih pravila podliježe nadzoru neovisnog tijela.

75 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found