You are here:

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol. Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

 • CJEU - C 619/10 / Judgment
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 199/11 / Opinion
  Europese Gemeenschap v Otis NV and Others
  Decision date:
  26 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 27/11 / Judgment
  Anton Vinkov v Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
  Decision date:
  07 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 277/11 / Opinion
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 619/10 / Opinion
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 416/10 / Opinion
  Jozef Križan e.a. v Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Decision date:
  19 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 292/10 / Judgment
  G v Cornelius de Visser
  Decision date:
  15 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 27244/09 / Judgement
  G. v France
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights (Fifth Section)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  CE:ECHR:2012:0223JUD002724409
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 507/10 / Judgment
  Criminal proceedings against X
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found