You are here:

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

 • CJEU - C 619/10 / Judgment
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  06 Sep 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 199/11 / Opinion
  Europese Gemeenschap v Otis NV and Others
  Decision date:
  26 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 27/11 / Judgment
  Anton Vinkov v Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
  Decision date:
  07 Jun 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 277/11 / Opinion
  M. M. v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 619/10 / Opinion
  Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd
  Decision date:
  26 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 416/10 / Opinion
  Jozef Križan e.a. v Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Decision date:
  19 Apr 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 292/10 / Judgment
  G v Cornelius de Visser
  Decision date:
  15 Mar 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 27244/09 / Judgement
  G. v France
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights (Fifth Section)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  CE:ECHR:2012:0223JUD002724409
 • CJEU - Joined cases C 628/10 P and C 14/11 P / Opinion
  Alliance One International Inc. and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  12 Jan 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 507/10 / Judgment
  Criminal proceedings against X
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found