You are here:

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

 • CJEU - Joined cases C 411/10 and C 493/10 / Judgment
  N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865
 • CJEU - C 272/09 P / Judgment
  KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 386/10 P / Judgement
  Chalkor AE Epexergasias Metallon v European Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 389/10 P / Judgment
  KME Germany and Others v Commission
  Decision date:
  08 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 341/07 / Judgment
  Jose Maria Sison v Council of the European Union
  Decision date:
  23 Nov 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 348/08 / Judgment
  Aragonesas Industrias y Energía, SAU v European Commission
  Decision date:
  25 Oct 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - F 55/08 / Judgment
  Carlo De Nicola v European Investment Bank (EIB)
  Decision date:
  27 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal (Full Court)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-314/10 / Order
  Hubert Pagnoul v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:609
 • CJEU Case C-538/10 / Order
  Richard Lebrun and Marcelle Howet v Belgian State
  Decision date:
  22 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:614
 • CJEU - T 461/08 / Judgment
  Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Investment Bank (BEI)
  Decision date:
  20 Sep 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found