You are here:

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

47. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

 • CJEU Case C-418/19 P / Order
  Silgan Closures GmbH and Silgan Holdings, Inc. v European Commission.
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:43
 • CJEU Case C-522/18 / Order
  DŚ v Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:42
 • CJEU Case C-785/18 / Judgment
  GAEC Jeanningros v Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) and Others
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:46
 • CJEU Case T-402/18 / Judgment
  Roberto Aquino and Others v European Parliament.
  Decision date:
  29 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Sixth chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:13
 • CJEU Case C-658/18 / Opinion
  UX v Governo della Repubblica italiana
  Decision date:
  23 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:33
 • Poland / Supreme Court / BSA I-4110-1/20
  N/A
  Decision date:
  23 Jan 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case T-751/18 / Order
  Daimler AG v European Commission
  Decision date:
  22 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:5
 • CJEU Case C-642/19 P / Order
  BS v European Parliament
  Decision date:
  15 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:32
 • CJEU Case C-647/18 / Order
  Corporate Commercial Bank v Elit Petrol AD
  Decision date:
  15 Jan 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:13
 • CJEU Case C-311/13 / Opinion
  Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems
  Decision date:
  19 Dec 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:1145

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found