You are here:

Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

 • CJEU Case C-406/18 / Judgment
  PG v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:216
 • CJEU Case C-515/17 / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225
 • CJEU Case C-517/17 P / Opinion
  Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:225
 • CJEU Case C-564/18 / Judgment
  LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:218
 • CJEU Case C-682/19 P / Order
  BP v European Union Agency for Fundamental Rights
  Decision date:
  19 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:214
 • CJEU Case 133/19 / Opinion
  B. M. M. and Others v État belge
  Decision date:
  13 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:222
 • CJEU Case C-571/19 P / Order
  EMB Consulting SE v European Central Bank
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:208
 • CJEU Case C-606/18 P / Opinion
  Nexans France and Nexans v European Commission
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:207
 • CJEU Case C-659/18 / Judgment
  Criminal proceedings against VW
  Decision date:
  12 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:201
 • CJEU Case C-314/18 / Judgment
  SF,
  Decision date:
  11 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:191

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found