You are here:

Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

 • CJEU Case C-495/19 / Judgment
  Kancelaria Medius SA v RN
  Decision date:
  04 Jun 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:431
 • CJEU Case C-233/19 / Opinion
  B. v Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)
  Decision date:
  28 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:397
 • CJEU Case C-709/18 / Order
  Criminal proceedings against UL and VM
  Decision date:
  28 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:411
 • CJEU Case T-526/19 / Order
  Nord Stream 2 AG v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  20 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:210
 • CJEU Case C-263/19 / Judgment
  T-Systems Magyarország Zrt. and BKK Budapesti Közlekedési Központ v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság.
  Decision date:
  14 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:373
 • CJEU Case C-607/18 P / Judgment
  NKT Verwaltungs GmbH and NKT A/S v European Commission
  Decision date:
  14 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:385
 • CJEU Case C-615/18 / Judgment
  UY v Staatsanwaltschaft Offenburg
  Decision date:
  14 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:376
 • CJEU Joined Cases C-924/19 PPU and C-925/19 PPU / Judgment
  FMS and Others v Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
  Decision date:
  14 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:367
 • CJEU Case C-223/19 / Opinion
  YS v NK.
  Decision date:
  07 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:356
 • CJEU Case C-641/18 / Judgment
  LG v Rina SpA and Ente Registro Italiano Navale.
  Decision date:
  07 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:349

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found