9
May
2018

Surveillance door inlichtingendiensten: waarborging van de grondrechten en rechtsmiddelen in de Europese Unie - Deel II - Samenvatting

Med tiltagende trusler i form af terrorisme, internetangreb og sofistikerede grænseoverskridende kriminelle netværk er efterretningstjenesternes arbejde blevet mere påtrængende, komplekst og internationalt. Dette arbejde kan kraftigt forstyrre de grundlæggende rettigheder, især beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred. Selvom den fortsatte teknologiske udvikling potentielt
forværrer risikoen for en sådan forstyrrelse, kan et effektivt tilsyn og effektive retsmidler bremse muligheden for misbrug.

Denne rapport er den anden FRA-publikation, der behandler en anmodning fra Europa-Parlamentet om en dybdegående undersøgelse om indvirkningen af overvågning på de grundlæggende rettigheder. Den ajourfører FRA’s juridiske analyse af emnet fra 2015 og supplerer denne analyse med feltbaserede indblik, der er opnået gennem omfattende interviews med forskellige eksperter på efterretningsområdet og beslægtede områder, herunder tilsyn hermed.