9
May
2018

Luureteenistuste jälgimistegevus: põhiõiguste tagatised ja õiguskaitsevahendid Euroopa Liidus – II osa - Kokkuvõte

Et terrorismi, küberrünnakute ja organiseeritud kuritegevuse ohud ELis üha kasvavad, on luureteenistuste töö muutunud kiireloomulisemaks, keerukamaks ja rahvusvahelisemaks. Selline töö võib põhiõigusi, eelkõige eraelu puutumatust ja andmekaitset, tugevalt riivata. Kuigi jätkuvad tehnoloogilised edusammud selliste rikkumiste ohtu suurendavad, aitavad tõhus järelevalve ja õiguskaitsevahendid kuritarvituste võimalusi vähendada.

Käesolev aruanne on FRA teine väljaanne, kus Euroopa Parlamendi taotlusel uuritakse põhjalikult jälgimise mõju põhiõigustele. See ajakohastab FRA 2015. aasta õiguslikku analüüsi ja täiendab seda kohapealsel uurimistööl põhinevate järeldustega, mis saadi erinevate ekspertide ulatuslikul küsitlemisel luure, sealhulgas järelevalve ja seotud valdkondades.