Publication date: 09 May 2018

A hírszerző szolgálatok általi megfigyelés: az alapvető jogokkal kapcsolatos garanciák és jogorvoslatok az Európai Unióban – II. kötet - Összefoglalóet -

Azzal, hogy a terrorizmus, a kibertámadások és a határokon átnyúló kifinomult bűnözői hálózatok egyre növekvő veszélyt jelentenek az EU-ban, a hírszerző szolgálatok munkája sürgetőbbé, összetettebbé és nemzetközibbé vált. Egy ilyen munka komolyan sértheti az alapvető jogokat, különösen a magánélethez és a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. Míg a folyamatos technológiai fejlődés súlyosbíthatja e jogsértések veszélyét, a hatékony felügyelet és jogorvoslat korlátozhatja a visszaélések lehetőségét.

Downloads

Publication date: 09 May 2018

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the European Union – Volume II – Summary (483.29 KB)

Overview

Ez a FRA jelentés a második a sorban válaszul az Európai Parlament azon kérésére, hogy az ügynökség készítsen mélyreható tanulmányt a titkosszolgálati megfigyelés alapvető jogokra gyakorolt hatásairól. A jelentés aktualizálja a FRA 2015-ös, ugyanezen témában készült jogi elemzését, és az elemzést kiegészíti a hírszerzés és kapcsolódó területek – beleértve a hírszerzés felügyeletét is – szakértőivel készített részletes interjúk során szerzett gyakorlati visszajelzésekkel.

Related