9
May
2018

Supravegherea de către serviciile de informații: măsurile de protecție și căile de recuperare a prejudiciului privind drepturile fundamentale în Uniunea Europeană - Volumul II - Rezumat

Din cauza terorismului, a atacurilor cibernetice și a crimei organizate care constituie amenințări tot mai mari în UE, munca serviciilor de informații a devenit tot mai urgentă, complexă și internațională. Munca respectivă poate afecta considerabil drepturile fundamentale, în special confidențialitatea și protecția datelor. Deși progresele tehnologice permanente ar putea exacerba amenințarea generată de aceste interferențe, controlul democratic eficient și existența unor căi de recuperare a prejudiciului pot reduce potențialul comiterii de abuz.

Prezentul raport reprezintă a doua publicație a FRA care răspunde la solicitarea Parlamentului European de a efectua o cercetare amănunțită a impactului supravegherii asupra drepturilor fundamentale. Acesta actualizează analiza legislativă a FRA din 2015 legată de acest subiect și completează analiza respectivă cu informațiiculese de pe teren, provenind din interviuri ample cu diverși experți în domeniul intelligence-ului și în domenii aferente, inclusiv în domeniul asigurării controlului democratic.