Publication date: 09 May 2018

Žvalgybos tarnybų sekimas: pagrindinių teisių apsauga ir teisių gynimo priemonės Europos Sąjungoje. II dalis - Santrauka

Terorizmui, kibernetiniams išpuoliams ir itin gerai organizuotiems tarpvalstybiniams nusikaltėlių tinklams keliant vis didesnę grėsmę, žvalgybos tarnybų darbas tampa vis labiau būtinas, sudėtingas ir tarptautinis. Tokia veikla gali būti stipriai pažeidžiamos pagrindinės, ypač privatumo ir duomenų apsaugos, teisės. Kadangi dėl nuolatinės technologijų pažangos gali padidėti tokių pažeidimų grėsmė, veiksminga priežiūra ir teisių gynimo priemonės gali padėti pažaboti piktnaudžiavimo šioje srityje galimybes.

Downloads

Publication date: 09 May 2018

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the European Union – Volume II – Summary (460.46 KB)

Overview

Ši ataskaita yra antroji FRA publikacija reaguojant į Europos Parlamento prašymą pateikti išsamų tyrimą dėl sekimo poveikio pagrindinėms teisėms. Ja atnaujinama FRA 2015 m. teisinė analizė šia tema ir papildoma įžvalgomis, gautomis per išsamius interviu su įvairiais ekspertais, dirbančiais žvalgybos ir susijusiose srityse, įskaitant priežiūrą.

Related