9
May
2018

Inwigilacja prowadzona przez służby wywiadowcze: środki zabezpieczające prawa podstawowe oraz środki prawne dostępne w Unii Europejskiej – część II - Streszczenie

W obliczu rosnących zagrożeń, jakie w UE powodują terroryzm, cyberataki i rozbudowane transgraniczne sieci przestępcze, praca służb wywiadowczych ma teraz jeszcze bardziej pilny, złożony i międzynarodowy charakter. Praca tych służb może silnie ingerować w prawa podstawowe, zwłaszcza prawo do ochrony danych i prywatności. Nieustanny postęp technologiczny może pogłębiać zagrożenie taką ingerencją, lecz skuteczne środki odwoławcze i nadzór mają szansę ograniczyć potencjał nadużyć.

Niniejsze sprawozdanie jest drugą publikacją FRA w odpowiedzi na wniosek Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie szczegółowego badania na temat wpływu inwigilacji na prawa podstawowe. Dokument ten aktualizuje analizę prawną na ten temat opracowaną przez FRA w 2015 r. i uzupełnia tę analizę o dane pozyskane w toku prac w terenie zgromadzone w drodze szeroko zakrojonych rozmów z rozmaitymi ekspertami w dziedzinie wywiadu i powiązanych obszarów, w tym nadzoru nad inwigilacją.